Under udgravningen blev der fundet ca. 225 slaggegrubber, hvor der hvert sted havde været etableret en jernudvindingsovn. Det antages, at der årligt i blev produceret ca. 30 kg jern. 

Udgravning foregik på marker, som ses til "venstre" for ejendommen, hvor der kan skimtes nogle kvæg på marken.